Anne Sütü ve Emzirme Politikamız

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME POLİTİKAMIZ

 

1.Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmıştır ve bu politika düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmaktadır.

2.Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmektedir

3.Hamile kadınlar, emzirmenin yaralı ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmektedir.

4.Doğumu izleyen yarım / bir saat içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı olunmaktadır.

5.Annelere, emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri

gösterilmektedir.                                                                                                 

6.Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara anne sütünden başka bir yiyecek ya da içecek verilmemektedir.

7.Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulama benimsemektedir.

8.Bebeğin her istediğinde emzirilmesi teşvik edilmektedir.

9.Bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemektedir.

10.Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrolleri yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmektedir.